Kontakt

Vladimír Zborovjan PRO SERVIS 
Tel.č.: 0944 065 110
Email: info@pro-servis.sk

IČO: 50 396 544 
DIČ: 108 105 2687
IBAN: SK73 1100 0000 0080 1208 0171

Nie sme platitelia DPH!

Orgán dozoru: Slovenská obchodná išpekcia

Inšpektorát OI pre Prešovský kraj